Call us today: (+357) 22889800

Customs Announcements

ΠΕ (36) – Ασφαλιστική κάλυψη οχημάτων με ξένους αριθμούς εγγραφής «Σύστημα Πράσινης Κάρτας» και «Πολυμερή Συμφωνία Εγγύησης».

ΑΝΤ (672) – Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές τροχοφόρων φορείων και των βασικών μερών τους καταγωγής Λ.Κ. της Κίνας.

ΗΤ (2) – Λειτουργία Συστήματος Απόδειξης Τελωνειακού Χαρακτήρα Ενωσιακών Εμπορευμάτων – Proof of Union Status System (PoUS).

ΔΜ (197) – Ηλεκτρονική έκδοση και ανάκτηση των τελωνειακών παραστατικών βεβαίωσης του ενωσιακού χαρακτήρα T2L/T2LF από 1η Μαρτίου 2024.

ANT (671) – Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές κεραμικών πλακιδίων καταγωγής Κίνας

«Φ.Κ.(202)»:  Αφορά τα πιο κάτω νομοθετήματα:

    • Διάταγμα Κ.Δ.Π. αρ. 9/2024 – Το περί Παραχώρησης Πετρελαίου για Γεωργικούς Σκοπούς (Τροποποιητικό) Διάταγμα του 2023
    • Γνωστοποίηση Κ.Δ.Π. αρ. 10/2024 – Χρωματισμός για ιχνηθέτηση ναυτιλιακού πετρελαίου
    • Γνωστοποίηση Κ.Δ.Π. αρ. 11/2024 – Χρωματισμός και ιχνηθέτηση πετρελαίου θέρμανσης και πετρελαίου για άλλες χρήσεις.

• ΑΝΤ(669) – Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού που επιβλήθηκε στις εισαγωγές βολβολαμών και χάλυβα καταγωγής Λ.Δ. της Κίνας και Τουρκίας.

ΠΕ 35 – Αναστολή συμμετοχής των χωρών-μελών του Ιράν, της Ρωσίας και της Λευκορωσίας από το Σύστημα Πράσινης Κάρτας-Διευκολύνσεις προς την Ουκρανία

ΔΠΟ (94) – Αυτόνομες ενωσιακές δασμολογικές ποσοστώσεις για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα

ΔΑΝ (29) – Αναστολή των δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα

«ΕΖ» (7) – Άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας σε Ελεύθερη Ζώνη – Κατάργηση εγκυκλίου ΕΕ – «ΕΖ» (3)

K (187) – Έλεγχος εγκυρότητας βεβαιώσεων καταγωγής εισαγόμενων εμπορευμάτων για τα οποία ζητείται προτιμησιακή μεταχείριση.

ΦΚ (200) – Διάθεση φωτιστικού πετρελαίου (kerosene) μέσω χρηματοδεκτών για τη χρονική περίοδο 15/12/2023 – 31/03/2024.

Ε (108) – Έλεγχος Εμπορικού Τιμολογίου

ΑΝΤ (668) – Περάτωση της «επανεξέτασης για νέο εξαγωγέα» για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές τριχλωροϊσοκυανουρικού οξέος καταγωγής Λ.Δ. της Κίνας.

Τ (866) – Τροποποίηση εκτελεστικού κανονισμού για την επιβολή οριστικών μέτρων διασφάλισης όσον αφορά τις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων σιδήρου και χάλυβα.

Τ (867) – Αναστολή της εφαρμογής πρόσθετων δασμών σε ορισμένα προϊόντα καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Δ.Π.Ο. (93) – Οδηγίες σχετικά με την υποβολή και τροποποίηση διασαφήσεων που περιέχουν αίτημα ποσόστωσης.

ΑΝΤ (667) – Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές τριχλωροϊσοκυανουρικού οξέος, καταγωγής Κίνας.

ΑΝΤ(666) – Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων πλατέων προϊόντων θερμής έλασης από σίδηρο μη κραματοποιημένο χάλυβα καταγωγής Βραζιλίας, Ιράν και Ρωσίας.

ANT(664) – Τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές μελαμίνης καταγωγής Κίνας.

ΑΝΤ(665) – Επιβολή προσωρινού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων τύπων τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου καταγωγής Κίνας.

Κ(186) – Εφαρμογή συστήματος καταχώρησης των εξαγωγέων της Γκάνας με σκοπό τη σύνταξη δηλώσεων καταγωγής για εξαγωγές από τη Γκάνα προς την Ε.Ε.

Φ(43) – Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή του μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ σε βασικά είδη.

Τ (865) – Δασμολόγιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 2024

ΕΞ (29) – Καθορισμός Τελωνείου Εξόδου στις θαλάσσιες μεταφορές με πλοία μη «τακτικής γραμμής»

«ΑΝΤ» (660) – Επιβολή προσωρινού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ηλεκτρολυτικών διοξειδίων του μαγγανίου καταγωγής Λ.Δ. της Κίνας.

«ΑΝΤ» (661) – Τροποποίηση του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2021/607 για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές κιτρικού οξέος καταγωγής Κίνας.

«ΑΝΤ» (662) – Τροποποίηση Εκτελεστικού Κανονισμού για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές κοχλιωτών χυτών εξαρτημάτων σωληνώσεων, καταγωγής Κίνας και Ταϊλάνδης.

«Κ» (185) – Διευρυμένη σώρευση για ορισμένα υλικά ή εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ποδηλάτων μεταξύ Καμπότζης και Βιετνάμ.

 Τ(864) – Κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 901/2007 για την κατάταξη εμπορευμάτων στη Συνδυασμένη Ονοματολογία.

ΑΝΤ (659) – Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές μελαμίνης καταγωγής Λ. Δ. της Κίνας.

AP (622) Ψήφιση νέου Εκτελεστικού Κανονισμού αναφορικά με την εισαγωγή ζωοτροφών και τροφίμων καταγωγής Ιαπωνίας μετά το ατύχημα στον πυρηνικό σταθμό της Φουκουσίμα

Κ (184) – Ανακοίνωση σχετικά με τα έγκυρα Πιστοποιητικά Καταγωγής για προϊόντα καταγωγής Γκάνας κατά την εισαγωγή τους στην Ε.Ε.

ΤΟΦ (43) – Επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης από την 1η Σεπτεμβρίου 2023

ΑΝΤ (655) – Έναρξη έρευνας για πιθανή καταστρατήγηση αντισταθμιστικών μέτρων στις εισαγωγές πλατέων προϊόντων ψυχρής έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα.

ΑΝΤ (656) – Έναρξη έρευνας για πιθανή καταστρατήγηση αντισταθμιστικών μέτρων στις βιοντίζελ καταγωγής Ινδονησίας.

ΑΝΤ (657) – Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων τύπων επιχρισμένου χαρτιού υψηλής ποιότητας καταγωγής Λ.Δ. της Κίνας.

ΑΝΤ (658) – Έναρξη έρευνας όσον αφορά την πιθανή καταστρατήγηση των μέτρων αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές κόντρα πλακέ σημύδας καταγωγής Ρωσίας.

ΑΝΤ(653) – Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές καλωδίων οπτικών ινών καταγωγής Λ.Δ. Κίνας

ΑΝΤ(654) – Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάπινγκ στις εισαγωγές καρβιδίου του βολφραμίου, συντετηγμένου καρβιδίου του βολφραμίου και καρβιδίου του βολφραμίου απλώς αναμεμειγμένου με μεταλλική σκόνη καταγωγής Λ.Δ. Κίνας

Α.Α.(34) – Διαδικασία μεταφοράς εμπορευμάτων σε αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης και της γνωστοποίησης παραλαβής τους (έντυπα Τελ. 1023 και Τελ. 1022 αντίστοιχα)

«Φ» (41) – Ο Περί Προστιθέμενης Αξίας Τροποποιητικός Νόμος 75(Ι)2023 – Μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 3% και μηδενικός συντελεστής για ορισμένα προϊόντα.

ΑΝΤ (650) – Επιβολή προσωρινού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές βολβολαμών από χάλυβα καταγωγής Λ.Δ. της Κίνας & Τουρκίας

«Φ» (40) – Φορολογική μεταχείριση νομισμάτων της Πόλεως του Βατικανού, Δ. Αγίου Μαρίνου και του Πριγκιπάτου του Μονακό

«Κ»(183) – Μέτρα ελευθέρωσης εμπορίου και αναστολή εισαγωγικών δασμών για εμπορεύματα καταγωγής Ουκρανίας

ANT (651) – Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων σωλήνων διαφόρων ειδών χωρίς συγκόλληση από σίδηρο ή χάλυβα καταγωγής Κίνας.

ΑΝΤ(652) – Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων συνεχούς νήματος από γυάλινες ίνες καταγωγής Κίνας.

«Τ» (863) – Τροποποίηση εκτελεστικού κανονισμού για την επιβολή οριστικού μέτρου διασφάλισης όσον αφορά τις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων χάλυβα

ΣΔ(201) – Διέλευση δομικών υλικών (Cement-based tile adhesive) από τις μη ελεγχόμενες περιοχές από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές στις ελεγχόμενες διαμέσου των εγκεκριμένων σημείων διέλευσης.

ΣΔ(202) –  Διέλευση δομικών υλικών ( Ύαλος για δομική χρήση) από τις μη ελεγχόμενες περιοχές από την Κυπριακή Δημοκρατία στις ελεγχόμενες διαμέσου των εγκεκριμένων σημείων διέλευσης.

 
ΑΝΤ(647) – Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές κόντρα πλακέ οκουμέ καταγωγής Λ.Κ. της Κίνας.

Έκδοση αποδεικτικών καταγωγής κατά την εξαγωγή στις Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη (ΥΧΕ) –  Συμπληρωματική Εγκύκλιος Κ(143) 

Επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης από την 1η Ιουνίου 2023. – ΤΟΦ (41) 

ΠΕ(34) – Παράβαση όρων χρήσης του καθεστώτος προσωρινής εισαγωγής για μη ενωσιακά σκάφη αναψυχής.

ΑΝΤ (643) – Επιβολή οριστικού αντισταθμιστικού δασμού στις εισαγωγές ηλιακών υαλοπινάκων καταγωγής Λ.Κ. Κίνας.

ΑΝΤ (644) – Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ράβδων οπλισμού σκυροδέματος καταγωγής Λευκορωσίας

Φ (39) – Πιστοποίηση εντύπων επιστροφής ΦΠΑ

ΑΝΤ (641) – Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων νημάτων μεγάλης αντοχής από πολυεστέρας, καταγωγής Λ.Δ.Κίνας.

ΑΝΤ (642) – Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων χοντρών φύλλων από μη κραματοποιημένο ή άλλο κραματοποιημένο χάλυβα, καταγωγής Κίνας.

Τ (861) – Τροποποίηση εκτελεστικού κανονισμού για την επιβολή οριστικών μέτρων διασφάλισης όσον αφορά τις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων χάλυβα – ΕΔΩ

ΑΝΤ(636) – Έναρξη επανεξέτασης για επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές τριχλωροϊσοκυανουρικού οξέος καταγωγής Κίνας – ΕΔΩ

ΤΟΦ (40) – Επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης από την 1η Απριλίου 2023 – ΕΔΩ

Φ(37) – Συντελεστής ΦΠΑ από 01/04/2023 μέχρι 31/05/2023 για διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα in vitro – ΕΔΩ

Ανακοίνωση σχετικά με την εκ νέου επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και οριστικού αντισταθμιστικού με τους κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 2023/737 και 2023/738.

ΑΝΤ(637) – Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων επισώτρων με πιεσμένο αέρα καταγωγής Λ.Δ. της Κίνας.

ΑΝΤ(638) – Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές γλυκονικού νατρίου καταγωγής Κίνας.

ΑΝΤ(639) – Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων εξαρτημάτων σωληνώσεων από ανοξείδωτο χάλυβα, καταγωγής Κίνας και Ταϊβάν.

ΤΛ (23) – Τελωνειακές διατυπώσεις / διαδικασίες για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας σε σεισμόπληκτους στην Τουρκία και Συρία – ΕΔΩ

Φ.Κ. (196) – Ο περί Φόρων Κατανάλωσης (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2022, Ν.54(Ι)2022 που τίθεται σε ισχύ από τις 13/2/2023 – ΕΔΩ

ΑΝΤ (631) – Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές κεραμικών πλακιδίων καταγωγής Ινδίας και Τουρκίας – ΕΔΩ

Φ (36) – Συντελεστής ΦΠΑ από 13/1/2023 – 31/3/2023 για διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα in vitro και εμβόλια που σχετίζονται με Covid-19 – ΕΔΩ

ΕΚΤ (14)Υπολογισμός δασμών και φόρων σε προϊόντα που επανεισάγονται στη Δημοκρατία μετά από τελειοποίηση – ΕΔΩ

ΠΕ (32) –  Όροι που διέπουν τη χρήση του καθεστώτος προσωρινής εισαγωγής (Έντυπο ΤΕΑ 1) – ΕΔΩ

ΣΔ (198) – Διακίνηση επεξεργασμένων προϊόντων / πλαστικών και συσκευασιών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα από τις περιοχές που βρίσκονται εκτός του αποτελεσματικού ελέγχου της Κυπριακής Δημοκρατίας (επισυνάπτεται)

ANT (630) – Εισαγωγές κιτρικού οξέος καταγωγής Κίνας όσον αφορά νέο εξαγωγέα

Κ (179) – Εφαρμογή συστήματος εγγεγραμμένων εξαγωγέων της Ε.Ε.

ΕΚΤ (15) – Χορήγηση άδειας καθεστώτων τελειοποίησης

Θ (176) – Αναθεώρηση αρ. 1– Πληρωμές με τραπεζικά εμβάσματα στις εμπορικές τράπεζες

Δ.Π.Ο. (89) – Τροποποίηση Κανονισμού για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνομων δασμολογικών ποσοστώσεων για γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα https://www.mof.gov.cy/mof/customs/customs.nsf/All/A5BD6EC5CB8EC324C225892B0028E2F9/$file/%CE%94%CE%A0%CE%9F(89).pdf?OpenElement

Επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης από την 1/1/23 –ΤΟΦ (38)

Κατάργηση για εκτελεστικού κανονισμού για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο –Τ (860)

Οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων τροχών από αλουμίνιο για οδικά οχήματα καταγωγής Μαρόκου –ΑΝΤ(625)

Προσωρινός δασμός αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές επαναπληρούμενων βαρελιών από ανοξείδωτο χάλυβα καταγωγής Κίνας- ΑΝΤ(626)

Κατάταξη ηλεκτρονικών τσιγάρων μιας χρήσης – ΦΚ(195)

Εισαγωγή αμφίστομων μαχαιριών στην Κυπριακή Δημοκρατία – ΑΠ(658)

Αναστολή των δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα γεωργικά και βιομηχανικά προϊόντα – ΔΑΝ(27)

Ανακοίνωση για τα έγκυρα αποδεικτικά καταγωγής για προϊόντα καταγωγής Ακτής Ελεφαντοστού κατά την εισαγωγή τους στην ΕΕ – Κ(177)

Ανακοίνωση σχετικά με τις εισαγωγές προϊόντων στην Ένωση από τις μη ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Ουκρανίας περιοχές. – Κ(178)

«ΑΝΤ» (621) – Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων πλατέων προϊόντων ψυχρής έλασης ΕΔΩ

«ΑΝΤ» (622) – Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές προϊόντων ηλεκτρολυτικά επιχρωμιωμένου χάλυβα ΕΔΩ

«Φ.Κ.» (193) – Διάταγμα Κ.Δ.Π.422/2022 – Το περί Απαλλαγής από τους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης σε Ενεργειακά Προϊόντα για ΧρήσηΑπό Σκάφη ή Άλλα Πλωτά Μέσα που συμμετέχουν σε Επιχειρήσεις ή Εθνικές Ασκήσεις επ’ ωφελεία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ανακοίνωση για διαχείριση των οριστικών δασμών αντιντάμπινγκ που καταβλήθηκαν για εισαγωγές προϊόντων που κατασκευάζονται από την κινέζικη εταιρεία Aluminium Inc.

Ανάκληση Εγκυκλίου Τελωνείου Κ(160) – Προσωρινή αποδοχή αντιγράφων πιστοποιητικών προτιμησιακής καταγωγής

ΔΠΟ(88) – Πρόγραμμα κατανομών των δασμολογικών ποσοστώσεων

ΤΟΦ(36) – Επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης

«ΑΠ» (656) – Έλεγχος σύνθετων προϊόντων προέλευσης τρίτων χωρών
https://www.oeb.org.cy/wp-content/uploads/2022/11/%CE%91%CE%A0-656.pdf

«Α» (277) –Καταβλητέα στο Τελωνείο Τέλη Επίβλεψης και Τέλη Υπερωρίας (επισυνάπτεται)

«Α» (278) – Τέλη για την Αποθήκευση Εμπορευμάτων σε Δημόσιες Προσωρινές Αποθήκες (επισυνάπτεται)

«ΔΜ» (196) – Προσχώρηση της Ουκρανίας στις Συμβάσεις περί κοινού καθεστώτος διαμετακόμισης (επισυνάπτεται)

Δ.Π.Ο. (87) – Μη εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων κατά της Ρωσίας, όσον αφορά στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων από σίδηρο ή χάλυβα με την εφαρμογή ποσοστώσεων – ΕΔΩ

ΑΝΤ (619) – Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές κυκλαμικού νατρίου καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και Ινδονησίας –ΕΔΩ

ΑΝΤ (620) – Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ασπαρτάμης καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, κατόπιν επανεξέτασης ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων αντιντάμπινγκ – ΕΔΩ

Φ.Κ. (192) – Ο περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμος 91(Ι)2004 – Τα περί Μετουσίωσης Αιθυλικής Αλκοόλης Διάταγμα του 2022 – ΕΔΩ

Ανάκληση Εγκυκλίου ΕΕ .  Προσωρινή αποδοχή αντιγράφων εγγράφων βεβαίωσης του ενωσιακού χαρακτήρα – ΔΜ (193)

Αναθεώρηση Αρ. 11 Εγκυκλίου ΕΕ – «ΔΜ» με ημερομηνία 18 Μαίου 2018 Απλούστευση Ηλεκτρονικού Εγγράφου Μεταφοράς (ETD) – ΕΔΩ

Εγκύκλιος ΕΕ – «Φ.Κ.» (191) -Νόμος που τροποποιεί τους περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμους του 2004 έως 2022 – ΕΔΩ

Επέκταση του οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων υφασμένων και/ή ραμμένων υφασμάτων από υαλοίνες. – ΑΝΤ (618)

ANT (614) – Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές σύρματος από μολυβδαίνιο καταταγωγής Λ.Δ.Κίνας.

ANT (615) – Εισαγωγές ορισμένων πλατέων προϊόντων έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα καταγωγής Ινδονησίας, που αποστέλλονται από την Τουρκία.

Καταγραφή των εισαγωγών ορισμένων επισώτρων με πιεσμένο αέρα καταγωγής Λ.Δ. της Κίνας – ΑΝΤ (610)

Προσωρινός δασμός αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων τροχών από αλουμίνιο για οδικά οχήματα καταγωγής Μαρόκου –  ΑΝΤ (612)

Οριστικών δασμών αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων υφασμένων και/ή ραμμένων υφασμάτων από υαλοίνες καταγωγής Λ.Δ. Κίνας και Αιγύπτου – ΑΝΤ (613)

Μη εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων κατά της Ρωσίας, όσον αφορά στις εισαγωγές χλωριούχου καλίου και λιπασμάτων

Καταγραφή των εισαγωγών ορισμένων επισώτρων με πιεσμένο αέρα, καινούργιων ή αναγομωμένων από καουτσούκ

Ανακοίνωση «Κ» (175) – Μέτρα ελευθέρωσης εμπορίου και αναστολή εισαγωγικών δασμών για εμπορεύματα καταγωγής Ουκρανίας

Ανακοίνωση «ΑΝΤ» (605) – Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και οριστικού αντισταθμιστικού δασμού στις εισαγωγές ορισμένων σωλήνων κάθε είδους από όλκιμο χυτοσίδηρο καταγωγής Ινδίας  1.

Ανακοίνωση «ΑΝΤ» (605) – Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και οριστικού αντισταθμιστικού δασμού στις εισαγωγές ορισμένων σωλήνων κάθε είδους από όλκιμο χυτοσίδηρο καταγωγής Ινδίας  2.

Έναρξη έρευνας όσον αφορά την πιθανή καταστρατήγηση των μέτρων αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων εξαρτημάτων σωληνώσεων, καταγωγής Λ.Δ.Κίνας.

«ΑΝΤ» (603)  –  Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/806

Νόμος που τροποποιεί τους περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμους του 2004 έως 2021

 Διορθωτικό στο Δασμολόγιο του 2022 – Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2022/859

Επιβολή οριστικού αντισταθμιστικού δασμού στις εισαγωγές βιοντίζελ καταγωγής ΗΠΑ

Επιβολή οριστικών μέτρων διασφάλισης στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων σιδήρου και χάλυβα

Επιβολή πρόσθετων δασμών στις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων καταγωγής ΗΠΑ

Οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων εξαρτημάτων σωληνώσεων από σίδηρο ή χάλυβα καταγωγής Κίνας

Εισαγωγές υφασμάτων ινών από γυαλί ανοιχτής βροχίδας που αποστέλλονται από Ινδό παραγωγό – εξαγωγέα

Διορθωτικό στο Δασμολόγιο του 2022

Νόμος που τροποποιεί τους περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμους του 2004 έως του 2022

Επανεξέταση για επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές τριχλωροϊσοκυανουρικού οξέος

Κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Ρωσία και τη Λευκορωσία σχετικά με την κρίση στην Ουκρανία

Αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων συστημάτων ηλεκτροδίων γραφίτη από Κίνα

Αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές υπεραπορροφητικών πολυμερών καταγωγής Δημοκρατίας της Κορέας

Ο Περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμος αρ. 94(Ι) του 2004 όπως τροποποιήθηκε

Επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ασβεστοπυριτίου καταγωγής Λ.Δ.Κίνας https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0468&from=EL 

Επιβολή οριστικού μέτρου διασφάλισης όσον αφορά τις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων χάλυβα

Εισαγωγές πλατέων προϊόντων ψυχρής έλασης από ανοξείδωτο χάλυβα από Ινδία και Ινδονησία

Οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων ειδών αλουμινόχαρτου καταγωγής Κίνας

Νόμος που τροποποιεί τους Περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμους του 2004 έως 2021

Απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς στα προσωπικά είδη Ουκρανών πολιτών που εισέρχονται στην Κυπριακή Δημοκρατία

Αντικατάσταση Εγκυκλίου ΑΝΤ(592) – Επέκταση δασμού αντιντάμπινγκ σε εισαγωγές υφασμάτων από Μαρόκο

Εισαγωγές στην Ένωση αγαθών από περιοχές Ντονέτσκ και Λουχάνσκ της Ουκρανίας